مبلمان و اکسسوری تجاری

مبلمان و اکسسوری تجاری

ادعا داریم اولین تیم تخصصی طراحی و ساخت مبلمان و المانهای اختصاصی مراکز تفریحی و تجاری و هتلها هستیم .آنچه ما را متمایز میکند، فعالیت مستقل و نوین مجموعه در عرصه طرح و ساخت المانهای خاص معماری و مبلمان شهری در مجتمع های تجاری و فودکورتها و هتل ها میباشد که با اتکا به دانش روز دنیا و شناخت نیاز ها منجر به خلق محصولاتی گردیده که علاوه بر کیفیت و زیبایی ، هارمونی با کلیه فضا های حائز اهمیت را در سر فصل کار خود قرار داده است.